TAROT FALI NEDİR?

Tarot falı, en eski kehanetler biri olarak kabul edilmektedir. Kökeni tam olarak bilinmese de farklı fikirler ortaya atılmıştır. Fakat 15. Yüzyılda İtalya’da koz kartları ile birlikte ortaya çıktığı savunulmaktadır. Bir yorumcunun kartları açması ve kartların üzerindeki şekillere bakarak yorumlaması üzerine kuruludur. Kartların açılış tekniğine ise “Kelt haçı” denmektedir. Tarot, 78 karttan oluşan bir destedir. Bu kartlardan ilk 22 karta büyük arkana, son 56 karta da küçük arkana denmektedir. Tarot’un bir çok çeşidi bulunmaktadır. Çingene Tarotu, Aşıklar Tarotu, Zen Tarotu, klasik Rider-Waite Tarotu. Fakat bunlardan en çok kullanılanı klasik Rider-Waite Tarot kartlarıdır. Tarot falı, eski inanışlar ve semboller barındırmaktadır ve ruhu, enerjiyi ve maneviyatı temsil ettiğine inanılmaktadır. Fakat sanıldığının aksine Tarot falı geleceği anlatmaz. Geleceği anlatmak yerine geleceğe dair ipuçları vermektedir. Çünkü astrolojinin inandığı şey, bütün her şeyin kişinin kendisinde bittiğidir. Tarot falı, diğer kehanet yöntemlerine bakıldığında daha derin anlamlar içermektedir. Bu yüzden inanıp inanmamak kişinin kendisine kalmıştır. 

Tarot falı bakmanın bazı noktaları mevcuttur. Örneğin, tarot falı bakarken tek bir kart seçilmez. Tek kart sizin falınız ile ilgili doğru bilgiler vermez. Bu yüzden 7 kart seçilmelidir. 

Son karta kehanet kartı denilmektedir ve bu kartta bakılması fal baktıran kişinin inisiyatifine bağlıdır. Kehanet kartı tüm falı etkilemez fakat geleceğe dair ipuçları verir. 

Bu ve buna benzer bir çok nokta bulunmaktadır fakat en önemlilerden biri de şudur: Eğer bir kişi tarot falı baktırırken, kartlara enerjisini yüklediyse bunu yaptıktan sonra o kartları kimseye vermemelidir. Eğer tarot falı baktırmaktan vazgeçerse de kartları tek tek yakmalıdır.